Hotline: 0911.59.79.29 - 0976.737.781

BÀN SOFA GIÁ RẺ, BÀN SOFA GIÁ RẺ HCM, MẪU BÀN SOFA ĐẸP

BÀN SOFA GIÁ RẺ | BÀN SOFA GIÁ RẺ HCM | MẪU BÀN SOFA ĐẸP | 

BÀN SOFA GIÁ RẺ

BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 001D
KT: 0.8*0.8*0.3m MDF chống ẩm nhập Malaysia, Kính cường lực 10mm.
LH: 0976737781
Giá: 3.150.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 002D
KT: 0.8*0.8*0.3m MDF chống ẩm nhập Malaysia, sơn bóng 1k
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.100.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 003D
KT: 1.0*0.5*0.35m MDF chống ẩm nhập Malaysia, Kính cường lực 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.500.000đ
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 004D
KT: 1.2*0.5*0.35m MDF chống ẩm nhập khẩu malaysia sơn trắng 1k
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.480.000đ
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 005D
KT: 1.0*0.5*0.35m, MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.880.000đ
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 006D
KT: 1.0*0.5*0.4m MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 8mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.880.000
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 007D
KT: 1.0*0.5*0.3m MDF verneer sồi chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3100000
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 008D
KT: 0.8*0.8*0.35m MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.450.000đ
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 009D
KT: 1.0*0.5*0.35m MDF sồi chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.450.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 010D
KT: 0.8*0.5*0.35m MDF Vân ast Chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.800.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 011D
KT: 1.0*0.5*0.35m MDF verneer xoan đào chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.850.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 012D
KT: 1.2*0.6*0.3 MDF chống ẩm màu sồi đậm nhập khẩu từ malaysia
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.650.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 013D
KT: 0.8*0.8*0.35m MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.650.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 014D
KT: 1.2*0.6*0.35m MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.500.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 015D
KT: 0.8*0.8*0.4m MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.500.000đ
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 016D
KT: 1.2*0.5*0.4m MDF chống ẩm nhập Malaysia, mặt đá granic đen.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.800.000đ
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 017D
KT: 0.8*0.8*0.35m MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.450.000đ
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 018D
KT: 1.0*0.5*0.35m MDF chống ẩm nhập Malaysia
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.880.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 019D
KT: 1.2*0.5*0.25m MDF chống ẩm nhập Mã lai.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 1.800.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 020D
KT: 1.2*0.6*0.4m MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.500.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 021D
KT: 1.0*0.5*0.35m MDF chống ẩm nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.150.000đ
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 022D
KT: 0.8*0.8*0.4m, MDF chống verneer sồi nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.500.000đ
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 023D
KT: 0.8*0.6*0.3m, MDF chống ẩm verneer xoan đào nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 1.800.000đ
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 024D
KT: 0.9*0.5*0.4m, MDF vân gỗ chống ẩm nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.450.000đ
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 025D
KT: 1.0*1.6*0.4m, MDF chống ẩm verneer sồi nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3450000
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 026D
KT: 1.0*0.5*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 10mm cường lực.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.450.000đ
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 027D
KT: 1.0*0.5*0.35m MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.450.000đ
BÀN-SOFA-BÀN-TRÀ-GIÁ-RẺ 028D
KT: 1.0*0.6*0.3m MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 10mm cường lực.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.850.000đ
BÀN-SOFA-BÀN-TRÀ-GIÁ-RẺ 029D
KT: 0.8*0.8*0.35m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.850.000đ
BÀN-SOFA-BÀN-TRÀ-GIÁ-RẺ 030D
KT: 1.0*0.6*0.35m, MDF chống ẩm vân gỗ đẹp nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 1.800.000đ
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 031D
KT: 1.0*0.50.3m, MDF nhập khẩu Malaysia sơn 2K mờ
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.100.000đ
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 032D
KT: 1.0*0.5*0.35m, MDF chống ẩm nhập khẩu Malaysia, Kính 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.450.000đ
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 033D
KT: 1.0*0.5*0.35m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, Kính cường lực 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.150.000đ
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 034D
KT: 1.2*0.6*0.4m,MDF chống ẩm sơn 1k nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.850.000đ
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 035D
KT: 1.0*0.5*0.3m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.850.000đ
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 036D
KT: 0.8*0.35m, MDF sơn trắng 1k mẩu đẹp nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 1.850.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 037D
KT: 1.0*0.5*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.450.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 038D
KT: 0.8*0.4*0.37m, MDF màu nâu đỏ chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 1.850.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 039D
KT: 1.0*0.5*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.450.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-GIÁ-RẺ 040D
KT: 1.0*0.5*0.4m, MFC chống ẩm phủ Melamine chống trầy xước nhập khẩu
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.100.000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-GIÁ-RẺ 041D
KT: 1.0*0.5*0.4m, MFC chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2100000
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-GIÁ-RẺ 042D
KT: 0.6*0.6*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 1600000
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 043D
KT: 1.0*0.5*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính cường lực 10mm
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3150000
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 044D
KT: 1.2*0.8*0.35m, MDF chống ẩm sơn 1k đên nâu nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 1600000
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 045D
KT: 0.8*0.8*0.35m MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3200000
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 046D
KT: 1.2*0.6*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2850000
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 047D
KT: 1.0*0.6*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3450000đ
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 048D
KT: 1.0*0.6*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính cường lực 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3800000
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 049D
KT: 1.0*0.6*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3800000
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 050D
KT: 1.0*0.5*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính cường lực 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3450000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 051D
KT: 1.2*0.6*0.4m, MDF chống ẩm nhập khẩu Malaysia, kính cường lực 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3450000
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 052D
KT: 0.8*0.8*0.35m, MDF chống ẩm sơn 1k màu trắng nhập khẩu Malaysia
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 1800000
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-GIÁ-RẺ 053D
KT: 1.2*0.6*0.4m MDF chống ẩm nhập Malaysia, mặt kính 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3450000
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-GIÁ-RẺ 054D
KT: 1.2*0.5*0.35m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, mặt kính 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3150000
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-GIÁ-RẺ 055D
KT: 1.2*0.5*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2150000
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP-Bình-Dương 056D
KT: 1.0*0.5*0.37m, MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2150000
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP-ĐỒNG-NAI 057D
KT: 1.0*0.5*0.45m MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3850000
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 058D
KT: 1.0*0.5*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3600000
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 059D
KT: 1.0*0.5*0.35m MDF chống ẩm veneer sồi, Kính đen 10li.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2850000
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 060D
KT: 1.0*0.5*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính cường lực 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3450000đ
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 061D
KT: 1.2*0.5*0.4m MDF phủ verneer xoan đào chống ẩm khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3450000đ
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 062D
KT: 1.4*0.7*0.45m, Kiểu dáng đẹp MDF chống ẩm nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3450000đ
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 063D
KT: 1.2*0.6*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 10li cường lực.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3800000 ( Kệ Tivi + 4850000)
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 064D
KT: 1.0*0.5*0.4m, MDF vernia sồi chống ẩm nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2450000
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 065D
KT: 1.2*0.6*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính cường lực 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3450000đ
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 066D
KT: 1.2*0.6*0.4m, MDF chống ẩm mặt trắng - chân nâu nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2450000
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 067D
KT: 1.0*0.5*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2450000
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 068D
KT: 0.8*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính cường lực 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2850000
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 069D
KT: 1.2*0.6*0.35m, MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 1500000
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 070D
KT: 1.0* 1.0*0.4m, MDF chống ẩm nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3450000đ
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-RẺ-ĐẸP 071D
KT: 1.2*0.6*0.35m,MDF chống ẩm , kính 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2850000
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-GIÁ-RẺ 072D
KT: 1.0*0.5*0.35m, Kính cường lực 10mm. Chân inox 3/4
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2850000
BÀN-SOFA-BÀN TRÀ-GIÁ-RẺ 073D
KT: 1.0*0.5*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 8mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2850000
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 074D
KT: 1.2*0.6*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 10mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3450000đ
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 075D
KT: 1.0*0.5*0.4m, MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2450000
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 076D
KT: 1.0*0.5*0.25m MDF chống ẩm nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2450000
BÀN-SOFA-GIÁ-RẺ 077D
KT: 1.0*0.5*0.4m MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 10mm, cường lực.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2450000
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 078D
KT: 0.8*0.8*0.3m MDF vernia sồi chống ẩm nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2450000
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 080D
KT: 1.0*0.5*0.3m MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 8mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2450000
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 081D
KT: 1.2*0.6*0.35m MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 8mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2850000
BÀN-SOFA-RẺ-ĐẸP 082D
KT: 1.0*0.5*0.4m MDF chống ẩm nhập Malaysia, kính 8mm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2450000

Tin nên đọc

CHUYÊN TRONG LĨNH VỰC THI CÔNG TỦ BẾP HIỆN ĐẠI, GIÁ CẢ CỰC RẺ,...
là công ty có thâm niên trong nghành nội thất gỗ, đội ngũ công nhân...
sản xuất thi công tủ quần áo theo kích thước và phong cách hiện...
nội thất phòng khách được thiết kế và phố màu đa dạng , tạo...
Nội thất rẻ đẹp chuyên thiết kế, sản xuất, thi công các vật...
để có được căn phòng rỗng rãi thì chúng ta phải sử dụng nội...
Phòng ngủ cho tuổi tin thiết kế thể hiện tính cách và sở thích...
Nội thất giá rẻ cho căn hộ chung cư, thiết kế 3D miễn phí 100%,...
Nội thất rẻ đẹp chuyên thiết kế, sản xuất, thi công các vật...
G

Bấm để gọi ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay