Hotline: 0911.59.79.29 - 0976.737.781

GHẾ SOFA GIÁ RẺ

SOFA GÓC GIÁ RẺ 100D-2
KT: 3.5*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 13.400.000đ (Đôn +900.000đ, bàn 2.900.000đ/cái)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 099D-2
KT: 2.8*2.0*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.850.000đ (Bàn+ 1.900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 098D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ (Bàn +1.900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 097D-2
KT: 2.5*1.8*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 096D-2
KT: 2.5*2.5*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 094D-2
KT: 2.5*1.5*0.8m, Vải nhung
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ (Đôn+ 800.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 093D-2
KT: 2.5*1.5*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ (Đôn +900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 092D-2
KT: 3.1*1.9*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 091D-2
KT: 3.2*1.5*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ (Đôn +900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 090D-2
KT: 3.1*2.0*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ (Bàn +2.500.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 089D-2
KT: 2.2*0.8*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.500.000đ (Đôn+ 900.000đ, Bàn+ 2.500.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 088D-2
KT: 2.8*1.9*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.85 0.000đ (Bàn+ 3.500.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 087D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 086D-2
KT: 3.1*1.9*0.8m, Vải nhung nỉ.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ (Đôn+ 500.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 085D-2
KT: 3.1*1.9*0.8m, Vải nhung nỉ.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ (Đôn +500.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 084D-2
KT: 2.8*1.8*0.8m, Simili Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.85 0.000đ (Bàn +900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 083D-2
KT: 2.8*1.9*0.8m, Vải nhung Mã Lai.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 082D-2
KT: 2.8*1.8*0.8m, Vải nhung Mã Lai.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 081D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 080D-2
KT: 2.7*1.8*0.85m, Simili Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.45 0.000đ (chân thường)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 079D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 078D-2
KT: 3.1*2.0*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 077D-2
KT: 2.5*1.5*0.8m, Simili Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 076D-2
KT: 2.8*1.8*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 075D-2
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
SOFA GÓC GIÁ RẺ 074D-2
KT: 2.8*1.9*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 073D-2
KT: 2.8*1.9*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 12.850.000
SOFA GÓC GIÁ RẺ 072D-2
KT: 2.7*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 071D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Simili Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ (bàn sofa 2.900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 070D-2
KT: 2.8*2.2*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 069D-2
KT: 2.8*1.8*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ (đôn +800.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 068D-2
KT: 2.5*1.8*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ (đơn 1.800.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 067D-2
KT: 2.5*1.8*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 066D-2
KT: 2.7*1.9*0.8m, Vải nhung nỉ.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ (đôn +500.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 065D-2
KT: 2.5*1.8*0.8m, Simili Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 064D-2
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
SOFA GÓC GIÁ RẺ 063D-2
KT: 2.5*1.5*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 062D-2
KT: 2.8*2.0*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ (Bàn +2.500.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 061D-2
KT: 3.2*1.9*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 060D-2
KT: 1.7*3.2*1.9*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 12.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 059D-2
KT: 3.5*1.9*0.8m, Vải nhung và simili Mã Lai.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 10.850.000đ (đôn +900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 058D-2
KT: 2.7*1.7*1.9*0.8m, Simili Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 057D-2
KT: 2.7*1.8*0.8m, Simili Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 056D-2
KT: 2.8*1.9*0.8m, Vải nhung và Simili Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.850.000đ (đôn +900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 055D-2
KT: 2.8*1.9*0.8m, Simili Malaysia + Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ (đơn 2.800.000đ, bàn+ 1.900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 054D-2
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
SOFA GÓC GIÁ RẺ 053D-2
KT: 3.0*1.7*0.8m, Simili Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 12.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 052D-2
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
SOFA GÓC GIÁ RẺ 051D-2
KT: 2.7*1.8*0.8m, Simili Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.850.000đ
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 050D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Simili Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 049D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 048D-2
KT: 2.3*1.5*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.150.000đ
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 047D-2
KT: 2.7*1.9*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ (Đôn +900.000đ)
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 046D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Vải nhung + Simili Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.700.000đ
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 045D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.700.000đ
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 044D-2
KT: 2.5*1.8*0.8m, vải nhung Mã Lai.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 043D-2
KT: 2.5*1.5*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ (Đôn+ 800.000đ)
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 042D-2
KT: 2.0*1.2*2.0*0.8m, Simili Mã Lai.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 14.450.000đ (Bàn+ 2.500.000đ)
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 041D-2
KT: 2.5*1.9*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.900.000đ (Bàn+ 1.900.000đ)
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 040D-2
KT: 2.7*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.700.000đ
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 039D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.900.000đ
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 038D-2
KT: 2.7*1.9*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.900.000đ
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 037D-2
KT: 2.7*1.9*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ (Đôn +900.000đ)
SOFA GÓC RẺ ĐẸP 036D-2
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
SOFA GÓC GIÁ RẺ 035D-2
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
SOFA GÓC GIÁ RẺ 034D-2
KT: 2.8*1.8*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 033D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Vải nhung
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 032D-2
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
SOFA GÓC GIÁ RẺ 031D-2
KT: 3.1*1.9*0.85m, Simili Thailand.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 030D-2
KT: 2.5*1.5*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 029D-2
KT: 2.5*1.8*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.400.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 028D-2
KT: 2.5*1.5*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.500.000đ (Bàn 1.900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 027D-2
KT: 2.5*1.9*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.500.000đ (Bàn 2.500.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 026D-2
KT: 3.1*1.9*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.500.000đ (Bàn 1.900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 025D-2
KT: 2.5*1.8*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 024D-2
KT: 2.6*1.8*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.900.000đ (Đôn 800.000đ, Bàn 1.900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 023D-2
KT: 2.5*2.5*0.8m, Vải nhung nhập.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 10.800.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 022D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 021D-2
KT: 2.7*1.7*0.8m, Vải nhung Mã Lai.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.150.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 020D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 019D-2
KT: 2.5*1.8*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ (Bàn +1.900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 018D-2
KT: 3.2*1.9*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.850.000đ (Bàn+ 2.900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 017D-2
KT: 2.8*1.8*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 016D-2
KT: 2.8*1.5*0.8m Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 015D-2
KT: 2.5*1.8*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ (Bàn +1.900.000đ, Đôn+ 900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 014D-2
KT: 3.1*2.2*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 013D-2
KT: 2.7*1.7*0.85m, Vải bố nỉ.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 012D-2
KT: 3.2*1.8*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.850.000đ (Đôn+ 800.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 011D-2
KT: 2.6*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 010D-2
KT: 2.5*1.9*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.250.000đ (Đôn +800.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 009D-2
KT: 2.7*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.900.000đ (Đôn +1.200.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 008D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 007D-2
KT: 2.5*1.5*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 006D-2
KT: 2.5*1.5*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ (Đôn+ 900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 005D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Vải nhung và simili Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.850.000đ (Đơn 2.900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 004D-2
KT: 2.5*1.7*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ (Bàn +1.900.000đ)
SOFA GÓC GIÁ RẺ 003D-2
KT: 2.7*1.7*0.8m, simili Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.850.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 002D-2
KT: 2.3*1.5*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.150.000đ
SOFA GÓC GIÁ RẺ 001D-2
KT: 2.7*1.5*0.8m, Vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.500.000đ

Tin nên đọc

CHUYÊN TRONG LĨNH VỰC THI CÔNG TỦ BẾP HIỆN ĐẠI, GIÁ CẢ CỰC RẺ,...
là công ty có thâm niên trong nghành nội thất gỗ, đội ngũ công nhân...
sản xuất thi công tủ quần áo theo kích thước và phong cách hiện...
nội thất phòng khách được thiết kế và phố màu đa dạng , tạo...
Nội thất rẻ đẹp chuyên thiết kế, sản xuất, thi công các vật...
để có được căn phòng rỗng rãi thì chúng ta phải sử dụng nội...
Phòng ngủ cho tuổi tin thiết kế thể hiện tính cách và sở thích...
Nội thất giá rẻ cho căn hộ chung cư, thiết kế 3D miễn phí 100%,...
Nội thất rẻ đẹp chuyên thiết kế, sản xuất, thi công các vật...
G

Bấm để gọi ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay