Hotline: 0911.59.79.29 - 0976.737.781

GIƯỜNG NGỦ GIÁ RẺ, GIƯỜNG NGỦ ĐẸP, GIƯỜNG NGỦ GỖ TỰ NHIÊN GIÁ RẺ, GIƯỜNG NGỦ GỖ CÔNG NGHIỆP GIÁ RẺ, GIƯỜNG NGỦ GIÁ RẺ HCM

Hotline: 0911 59 79 29   -  0933 20 55 22  ,   EMail:   noithatredep123@gmail.com
Xưởng Sản Xuất: 29/4c Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hóc Môn, hcm
Văn phòng: 74 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1

GIƯỜNG NGỦ ĐẸP

Gường Ngủ Giá Rẻ 051D
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Gường Ngủ Giá Rẻ 050D
KT: Nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
Gường Ngủ Giá Rẻ 049D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.400.000đ (Tab + 1.200.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 048D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF Veneer sồi.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.800.000đ (Tab + 500.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 047D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.800.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 046D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.800.000đ (Tab + 900.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 045D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
Gường Ngủ Giá Rẻ 044D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.400.000đ
Gường Ngủ Giá Rẻ 043D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.800.000đ (Tab + 1.200.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 042D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.800.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 041D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.800.000đ (Tab + 500.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 040D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.400.000đ (tab: + 700.000đ)
Gường Ngủ Giá Rẻ 039D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.400.000đ (Tab + 500.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 038D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.800.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 037D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.800.000đ
Gường Ngủ Giá Rẻ 036D
KT: nệm: 1.6*2.0m, giường bọc vải.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
Gường Ngủ Giá Rẻ 035D
KT: nệm: 1.6*2.0m, Giường bọc nệm.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.400.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 034D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.400.000đ (Tab + 900.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 033D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.400.000đ
Gường Ngủ Giá Rẻ 032D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.400.000đ (tab + 700.000đ)
Gường Ngủ Giá Rẻ 031D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.400.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 030D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 12.800.000đ (tab + 500.000đ)
Gường Ngủ Giá Rẻ 029D
KT: nệm: 1.6*2.0m, Gỗ tự nhiên ghép.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.800.000đ (Tab + 900.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 028D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.400.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 027D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.400.000đ (Tab + 900.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 026D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập Maylaisia
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Gường Ngủ Giá Rẻ 025D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.800.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 024D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.850.000đ
Gường Ngủ Giá Rẻ 023D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.800.000đ (Tab + 900.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 022D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.400.000đ
Gường Ngủ Giá Rẻ 021D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.400.000đ (Tab + 500.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 020D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.400.000đ
Gường Ngủ Giá Rẻ 019D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.400.000đ (Tab + 900.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 018D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.800.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 017D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.800.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 016D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.800.000đ (Tab + 500.000đ)
Gường Ngủ Giá Rẻ 015D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.800.000đ (Tab + 700.000đ, bàn phấn + 1.500.000đ)
Gường Ngủ Giá Rẻ 014D
KT: nệm:1.8*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.400.000đ (Tab + 1.200.000đ)
Gường Ngủ Giá Rẻ 013D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.400.000đ (tab: +500.000đ)
Gường Ngủ Giá Rẻ 012D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.800.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 011D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.400.000đ (Tab + 500.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 010D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 090998876655
Giá: 6.400.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 009D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.800.000đ (tab + 500.000đ)
Gường Ngủ Giá Rẻ 008D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.800.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 007D
KT: nệm:1.8*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.400.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 006D
KT: nệm:1.8*2.0m, MDF nhập Maylaisia
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.400.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 005D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.800.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 004D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.400.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 003D
KT: Nệm:1.6*2.0m, bọc vải nhung.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.400.000đ
Gường Ngủ Giá Rẻ 002D
KT: nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.800.000đ (Tab + 1.000.000đ/cái)
Gường Ngủ Giá Rẻ 001D
KT: nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập Maylaisia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.4500.000đ (Tab + 900.000đ/cái)

Tin nên đọc

CHUYÊN TRONG LĨNH VỰC THI CÔNG TỦ BẾP HIỆN ĐẠI, GIÁ CẢ CỰC RẺ,...
là công ty có thâm niên trong nghành nội thất gỗ, đội ngũ công nhân...
sản xuất thi công tủ quần áo theo kích thước và phong cách hiện...
nội thất phòng khách được thiết kế và phố màu đa dạng , tạo...
Nội thất rẻ đẹp chuyên thiết kế, sản xuất, thi công các vật...
để có được căn phòng rỗng rãi thì chúng ta phải sử dụng nội...
Phòng ngủ cho tuổi tin thiết kế thể hiện tính cách và sở thích...
Nội thất giá rẻ cho căn hộ chung cư, thiết kế 3D miễn phí 100%,...
Nội thất rẻ đẹp chuyên thiết kế, sản xuất, thi công các vật...
G

Bấm để gọi ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay