Hotline: 0911.59.79.29 - 0976.737.781

KỆ SÁCH GIÁ RẺ, KỆ SÁCH ĐẸP, KỆ SÁCH GỖ TỰ NHIÊN GIÁ RẺ, KỆ SÁCH GỖ CÔNG NGHIỆP GIÁ RẺ, KỆ SÁCH GIÁ RẺ HCM

Hotline: 0911 59 79 29   -  0933 20 55 22  ,   EMail:   noithatredep123@gmail.com
Xưởng Sản Xuất: 29/4c Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hóc Môn, hcm
Văn phòng: 74 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1

KỆ SÁCH GIÁ RẺ

Kệ-Sách-Giá Rẻ 002D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 003D
KT: 1.6*1.6*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.900.000đ (chân gỗ)
Kệ-Sách-Giá Rẻ 004D
KT: 2.0*3.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.500.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 005D
KT: 1.6*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.000.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 006D
KT: 0.8*0.25*0.036m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 850.000đ ( khoen inox 500.000đ/cái)
Kệ-Sách-Giá Rẻ 007D
KT: 1.2*1.2*0.25m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.400.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 008D
KT: 0.7*05*0.2m, 0.25*0.25*0.2m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.450.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 009D
KT: 2.4*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 010D
KT: 1.4*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.900.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 011D
KT: …m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.900.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 012D
KT: 1.2*1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 013D
KT: 0.6*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.450.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 014D
KT: 1.2*1.2*1.2*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.200.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 015D
KT: 1.6*1.2*0.4m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.750.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 016D
KT: 1.6*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.600.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 017D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá Rẻ 018D
KT: 2.0*1.6*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 019D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.200.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 020D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 021D
KT: 1.2*1.6*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 022D
KT: 2.0*2.4*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 10.450.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 023D
KT: 1.6*2.4*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.850.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 024D
KT: 0.8*1.6*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.800.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 025D
KT: 1.2*2.4*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.700.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 026D
KT: 2.4*2.0*0.35m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.500.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 027D
KT: 2.8*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 028D
KT: 1.6*0.8*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 029D
KT: 1.2*2.4*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Sách-Giá Rẻ 030D
KT: 1.6*1.1*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 031D
KT: 0.6*1.6m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 032D
KT: 0.6*1.6m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.450.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 033D
KT: 1.2*2.4*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.850.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 034D
KT: 0.8*1.2*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.450.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 035D
KT: 1.2*1.2*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 2.850.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 036D
KT: 0.6*0.6*0.2m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 500.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 037D
KT: 0.8*0.8*0.2m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 800.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 038D
KT: 1.2*1.6*0.2m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 039D
KT: …m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 040D
KT: …m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 041D
KT: 1.2*2.2*0.2m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 042D
KT: 1.2*2.2*0.2m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 043D
KT: 1.2*1.6*0.2m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 044D
KT: 1.2*2.2*0.2m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 045D
KT: 1.8*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 046D
KT: 1.5*2.0*0.2m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 047D
KT: 0.8*0.8*0.2m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 1.450.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 048D
KT: 1.2*1.6*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.800.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 049D
KT: 0.8*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 050D
KT: 0.6*1.8*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 051D
KT: 1.6*2.0*0.25m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.850.000đ
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 052D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 053D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá-Rẻ 054D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá Rẻ 055D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá-Rẻ 056D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá-Rẻ 057D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá-Rẻ 058D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá-Rẻ 059D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 060D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 061D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 062D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 063D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 064D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá-Rẻ 065D
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 066D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 067D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 068D
KT: KỆ-SÁCH-RẺ-ĐẸP 098D
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 069D
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 070D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 071D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 072D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 073D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 074D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 075D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 076D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 077D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 078D
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 079D
KT: KỆ-SÁCH-RẺ-ĐẸP 098D
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 080D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 081D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 082D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 083D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 084D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 085D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 086D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá-Rẻ 087D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá-Rẻ 088D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá-Rẻ 089D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá-Rẻ 090D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá-Rẻ 091D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá-Rẻ 092D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Giá-Rẻ 093D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
094D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
095D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
096D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 097D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 098D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 099D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Kệ-Sách-Rẻ-Đẹp 100D
KT: 1.2*2.0*0.3m, Gỗ MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22

Tin nên đọc

CHUYÊN TRONG LĨNH VỰC THI CÔNG TỦ BẾP HIỆN ĐẠI, GIÁ CẢ CỰC RẺ,...
là công ty có thâm niên trong nghành nội thất gỗ, đội ngũ công nhân...
sản xuất thi công tủ quần áo theo kích thước và phong cách hiện...
nội thất phòng khách được thiết kế và phố màu đa dạng , tạo...
Nội thất rẻ đẹp chuyên thiết kế, sản xuất, thi công các vật...
để có được căn phòng rỗng rãi thì chúng ta phải sử dụng nội...
Phòng ngủ cho tuổi tin thiết kế thể hiện tính cách và sở thích...
Nội thất giá rẻ cho căn hộ chung cư, thiết kế 3D miễn phí 100%,...
Nội thất rẻ đẹp chuyên thiết kế, sản xuất, thi công các vật...
G

Bấm để gọi ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay