Hotline: 0911.59.79.29 - 0976.737.781

KỆ TIVI GIÁ RẺ, KỆ TIVI ĐẸP, KỆ TIVI GỖ TỰ NHIÊN GIÁ RẺ, KỆ TIVI GỖ CÔNG NGHIỆP GIÁ RẺ, KỆ TIVI GIÁ RẺ HCM

Hotline: 0911 59 79 29   -  0933 20 55 22  ,   EMail:   noithatredep123@gmail.com
Xưởng Sản Xuất: 29/4c Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hóc Môn, hcm

KỆ TIVI GIÁ RẺ

Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp 002D
KT: 2.0*0.55*0.4m, Gỗ MDF Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp 003D
KT: Kệ dưới 2.4*0.35*0.4m, kệ treo phải 1.2*0.3*0.25m ( 4 hộp), Gỗ MDF Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá_Rẻ 004D
KT: Kệ dưới 2.4*0.4*0.45m, kệ treo 1.2*1.0*0.25m, Gỗ MDF Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá_Rẻ 005D
KT: Kệ dưới 2.4*0.35*0.4m, kệ treo 1.0*0.03*0.2m, Tủ đứng 1.0*0.3*0.25m, và các đợt ngang, Gỗ MDF Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá_Rẻ 006D
KT: Kệ dưới 1.8*0.4*0.4m, kệ đứng 0.6*1.8m, Gỗ MDF
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá_Rẻ-hcm 007D
KT: 2.8*2.7*0.4m, Gỗ MDF Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.400.000đ
Kệ-Tivi-Giá_Rẻ-hcm 008D
KT: 1.8*0.4*0.4m, Gỗ MDF Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.500.000đ (Tủ cao 0.45*1.1*0.4m, Giá: + 4.500.000đ, Tủ thấp 0.45*0.4*0.55m, Giá: + 1.900.000đ, Bàn 1.0*0.5*0.4m Giá + 2.900.000đ)
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 009D
KT: Kệ dưới 2.0*0.4*0.4m, Tủ phải 0.6*2.2*0.3m, Tủ treo trái 0.3*1.2*0.3m (2 tủ), Kệ treo 0.8*0.3*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 10.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá_Rẻ-Bình-Dương 010D
KT: Kệ dưới 2.8*0.6*0.4m, kệ treo Trái 1.0*0.25*0.25m ( 3 hộp), Gỗ MDF Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá_Rẻ-Bình-Dương 011D
KT: Kệ dưới 2.4*0.6*0.4m, MDF chống ẩm nhập khẩu Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.400.000đ
Kệ-Tivi-Giá_Rẻ-Bình-Dương 012D
KT: 2.4*2.0*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp-hcm 013D
KT: 1.8*0.6*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.850.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp-hcm 014D
KT: 1.4*0.4*.0.6m. MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp-hcm 015D
KT: Kệ dưới 2.8*0.4*0.4m, kệ treo 0.75*0.2*0.2m ( 2 kệ), MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp 016D
KT: Kệ dưới 2.2*0.6*0.4m, 6 đợt treo 0.6*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp 017D
KT: Kệ dưới 2.2*0.55*0.4m, kệ treo 1.0*0.6*0.25m, 1 đợt ngang, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.850.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp 018D
KT: 2.4*0.5*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.850.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Giá-Rẻ 019D
KT: 1.9*0.6*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Giá-Rẻ 020D
KT: 1.6*0.3*0.25m, đợt ván 0.6*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Giá-Rẻ 021D
KT: Kệ dưới 2.0*0.3*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.900.000đ (kính thủy + 500.000đ)
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 022D
KT: Kệ dưới 2.4*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.850.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 023D
KT: Kệ dưới 2.4*0.3*0.4m, kệ treo 0.6*0.2m, tủ treo 0.3*1.2*0.25m, Background 1.0*1.0m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 024D
KT: kệ dưới 1.6*0.6*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.800.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 025D
KT: Kệ dưới 1.6*0.5*0.4m, kệ treo 1.6*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 026D
KT: Kệ dưới 2.2*0.35*0.4m, Kệ treo 0.8*2.0*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5850000
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 027D
KT: Kệ dưới 1.6*0.3*0.3m, treo 0.8*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 028D
KT: Kệ dưới 2.4*0.3*0.4m, kệ treo 0.8*0.2*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 029D
KT: Kệ dưới 2.2*0.4*0.4m, kệ treo 2.2*0.25*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 030D
KT: Kệ dưới 2.2*0.6*0.4m, kệ trên 2.2*0.3*0.25m, MDF nhập
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 031D
KT: 3.1*1.6*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.500.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 032D
KT: 3.2*1.8*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp 033D
KT: Kệ dưới 2.0*0.4*0.4m, Tủ treo phải 0.4*1.2*0.3m, Tủ treo 0.4*1.2*0.3m, Kệ treo 1.2*0.3*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 12.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp 034D
KT: Kệ dưới 2.0*0.4*0.4m, Tủ phải 0.8*1.2*0.3m, Tủ treo
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 12.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp 035D
KT: Kệ dưới 2.4*0.4*0.4m, Tủ trái 0.3*1.0*0.3m, Kệ treo 1.2*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 13.400.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 036D
KT: Kệ dưới 2.8*0.4*0.45m, Kệ treo 1.0*0.4*0.2m, Tủ đứng 0.3*1.0*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 14.400.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 037D
KT: Kệ dưới 2.0*0.45*0.4m, Tủ treo 0.6*1.2*0.3m, Tủ đứng 0.7*1.2*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 11.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá_Rẻ-hcm 038D
KT: 2.2*0.45*0.4m, Gỗ MDF Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 039D
KT: Kệ dưới 2.0*0.4*0.4m, Tủ phải treo 0.3*1.2*0.3m (2 tủ), Tủ treo 0.3*0.8*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 040D
KT: Kệ treo dưới 2.0*0.3*0.4m, Kệ treo giữa 0.6*0.2*0.2m Kệ treo trên 2.0*0.3*0.3m, Tủ treo 0.3*1.2*0.25m (2 tủ), MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 041D
KT: Kệ treo dưới 2.0*0.3*0.3m, Kệ treo giữa 1.0*0.25*0.25m, Kệ treo trên 1.2*0.2m, Tủ treo 0.25*1.0*0.25m (2 tủ), MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Nội-Thất-Giá-Rẻ 042D
KT: Kệ dưới 2.4*0.3*0.4m, Kệ treo giữa 1.4*0.6*0.25m, Kệ treo trên 2.4*0.2m, Tủ đứng 0.4*2.0*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 043D
KT: Kệ dưới 2.4*0.35*0.4m, Kệ treo dưới 0.8*0.3*0.3m, Kệ treo đứng 0.3*1.2*0.3m, Kệ treo trên 1.6*0.3*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 044D
KT: Kệ dưới 1.6*0.5*0.4m, Kệ treo 0.8*0.6*0.25m, Kệ treo trên 0.8*0.2*0.25m, Tủ đứng 0.8*2.0*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 045D
KT: Kệ dưới 2.4*0.5*0.4m, Kệ treo phải 0.8*1.2*0.3m, Kệ treo trên 1.2*0.2*0.2m, Tủ đứng 0.8*1.2*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp 046D
KT: Kệ dưới 2.0*0.5*0.4m, Kệ treo trên 3.0*0.3*0.3m, Kệ treo giữa 1.0*0.6*0.25m, Tủ đứng 1.0*1.2*0.3m, MDF nhập
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 10.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp 047D
KT: Kệ dưới 2.6*0.35*0.4m, Kệ treo trên 0.7*0.25*1.2m, Kệ giữa 1.2*0.2*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ-Đẹp 048D
KT: Kệ dưới 1.8*0.3*0.4m, Kệ treo trên 0.3*1.2*0.25m, Kệ treo giữa 1.4*0.25*0.25m, Tủ ngang 0.8*0.3*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 049D
KT: Kệ dưới 2.2*0.35*0.4m, Kệ treo trên 3.0*0.3*0.25m, Kệ treo giữa 1.2*0.2*0.2m, Tủ đứng 0.8*0,85*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 10.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 050D
KT: Kệ dưới 3.0*0.35*0.4m, Kệ treo trên 0.4*0.25*1.2m(4 hộc), Kệ giữa 1.2*0.2*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 10.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 051D
KT: Kệ dưới 2.0*0.35*0.4m, Kệ treo trên 2.0*0.25*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.850.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 052D
KT: Kệ dưới 3.0*0.35*0.4m, Kệ treo trên 0.5*1.2*0.3m (2 kệ), Kệ treo giữa 2.0*0.5*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 10.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 053D
KT: Kệ dưới 2.5*0.5*0.4m, Kệ treo trên 0.9*0.3*0.25m, Kệ treo trái 1.2*1.6*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 054D
KT: Kệ dưới 3.1md, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 12.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ-Đẹp 055D
KT: Kệ dưới 2.2*0.35*0.4m, Kệ treo trên 3.0*0.3*0.25m, Kệ treo giữa 1.2*0.2*0.2m, Tủ đứng 0.8*0,85*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 10.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ-Đẹp 056D
KT: Kệ dưới 2.8*0.35*0.4m, Kệ treo trên 2.0*0.3*0.25m, Kệ treo trái 1.0*0.25*0.3m, Kệ ngang 1.0*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 057D
KT: Kệ dưới 1.8*0.35*0.4m, Kệ đứng 1.2*1.2*0.4m, Kệ treo giữa 1.0*0.2m, Tủ treo trái 0.3*1.2*0.3 (2 tủ), MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 058D
KT: Kệ dưới 1.6*0.4*0.4m, Kệ treo 3.0*1.6*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 059D
KT: Kệ dưới 1.2*0.3*0.3m, Kệ trên 2.4*1.2*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 060D
KT: Kệ dưới 1.6*0.6*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.900.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 061D
KT: 2.4*0.5*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp 062D
KT: 2.4*0.3*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp 063D
KT: Kệ dưới 1.8*0.5*0.4m, Kệ phải 0.8*0.3*0.25m, Kệ treo trên 1.8*0.2*0.25m, Tủ đứng 1.2*2.0*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp 064D
KT: Kệ dưới 3.0*0.45*0.4m, Kệ treo trái 0.5*0.6*0.3m, Kệ treo trên 1.2*0.3*0.25m, Tủ đứng 0.3*1.2*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
Kệ-Tivi-Rẻ-Đẹp 065D
KT: Kệ dưới 1.8*0.5*0.4m, Kệ treo trái 1.0*1.0*0.3m, Kệ treo trên 1.0*0.2*0.2m, 2.0*0.2*0.2m, Tủ đứng 0.8*1.2*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 066D
KT: Kệ dưới 2.8*0.3*0.4m, Kệ treo phải 0.3*0.6*0.25m, Kệ treo trên 2.4*0.6*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 067D
KT: Kệ dưới 2.4*0.5*0.4m, Kệ treo 0.8*0.4*0.25m, Kệ treo trên 1.0*0.3*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 10.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 068D
KT: Kệ dưới 1.2*0.6*0.4m, Kệ treo 1.2*0.4*0.3m, Kệ treo trên 1.2*0.2m, Tủ đứng 0.8*1.8*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá_Rẻ-hcm 069D
KT: Kệ dưới 1.8*0.35*0.4m, Kệ treo trái 0.4*0.4*0.3m (3 hộp), 2 đợt ngang 0.8*0.2m, Background 0.9*1.8m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.850.000đ
Kệ-Tivi-Giá_Rẻ-hcm 070D
KT: 2.8*2.4*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá_Rẻ-hcm 071D
KT: Kệ dưới 2.4*0.25*0.4m, Kệ treo 2.4*0.9*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 072D
KT: Kệ dưới 2.4*0.25*0.4m, Kệ treo 2.4*0.9*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 073D
KT: Kệ dưới 2.8*0.5*0.4m, Kệ treo 2.8*0.8*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 074D
KT: 2.8*0.4*1.65m, MDF nhập khẩu chống ẩm sơn.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 10.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 075D
KT: 2.4*0.3*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 076D
KT: 2.8*2.0*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 077D
KT: Kệ dưới 3.0*0.45*0.4m, Kệ treo trái 0.3*1.2*0.3m, Kệ treo trên 1.2*0.3*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 078D
KT: Kệ dưới 3.0*0.45*0.4m, Kệ treo trái 0.5*0.6*0.3m, Kệ treo trên 1.2*0.3*0.25m, Tủ đứng 0.3*1.2*0.3m, MDF nhập
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 079D
KT: Kệ dưới 2.2*0.35*0.4m, Kệ treo 1.2*0.4*0.3m, Kệ treo 1.2*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 080D
KT: Kệ dưới 1.6*0.4*0.4m, Tủ đứng 0.5*1.2*0.3m, kệ treo giữa 1.2*0.2m 0.5*1.2*0.3m, Tủ treo m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 081D
KT: Kệ dưới 2.0*0.4*0.4m, Kệ treo 0.8*0.8*0.3m, Đợt ngang 1.2*0.2 (2 đợt), MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 082D
KT: Kệ dưới 1.8*0.4*0.6m, Kệ treo 0.6*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 083D
KT: Kệ treo dưới: 2.0*0.5*0.4m, Kệ treo trên: 2.0*0.4*0.3m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 084D
KT: 2.2*0.4*0.5m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 085D
KT: 2.4*0.6*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 086D
KT: Kệ dưới 2.4*1.6*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 087D
KT: kệ dưới 3.0*0.4*0.25m, Kệ treo 1.2*1.2*0.25m, Gỗ MDF veneer sồi sơn PU.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 088D
KT: kệ dưới 2.2*0.4*0.5m, MDF sơn.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 089D
KT: kệ dưới 3.2*0.35*0.4m, Kệ treo 3.2*0.3*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 12.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 090D
KT: 3.0*0.5*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 091D
KT: kệ dưới 2.8*0.5*0.4m, Kệ treo 2.8*0.6*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 092D
KT: chữ U 2.2*0.1.8*2.0*0.3m, tủ trốn 1.2*0.3*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 11.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 093D
KT: kệ dưới 1.8*0.3*0.4m, tủ treo 1.2*0.6*0.25m, vách 1.2*0.8m, kệ treo 1.8*0.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 094D
KT: kệ dưới 2.4*0.3*0.35m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.850.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 095D
KT: 2.0*0.6*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 096D
KT: 2.0*0.4*1.6m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 097D
KT: kệ dưới 3.8*2.4*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 12.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 0298
KT: kệ dưới 2.2*0.6*0.4m, Kệ treo 1.6*0.2*0.25m, 0.4*0.7*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 099D
KT: kệ dưới 3.0*0.6*0.4m, Kệ treo 0.4*0.4*0.25m, (4 hộp), 1.2*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 8.450.000đ
Kệ-Tivi-Giá-Rẻ 100D
KT: kệ dưới 2.4*0.6*0.4m, Kệ treo 1.2*0.7*0.25m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 9.450.000đ

Tin nên đọc

CHUYÊN TRONG LĨNH VỰC THI CÔNG TỦ BẾP HIỆN ĐẠI, GIÁ CẢ CỰC RẺ,...
là công ty có thâm niên trong nghành nội thất gỗ, đội ngũ công nhân...
sản xuất thi công tủ quần áo theo kích thước và phong cách hiện...
nội thất phòng khách được thiết kế và phố màu đa dạng , tạo...
Nội thất rẻ đẹp chuyên thiết kế, sản xuất, thi công các vật...
để có được căn phòng rỗng rãi thì chúng ta phải sử dụng nội...
Phòng ngủ cho tuổi tin thiết kế thể hiện tính cách và sở thích...
Nội thất giá rẻ cho căn hộ chung cư, thiết kế 3D miễn phí 100%,...
Nội thất rẻ đẹp chuyên thiết kế, sản xuất, thi công các vật...
G

Bấm để gọi ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay